Nejbližší události:

4. 4. 2017 se koná zápis dětí do 1. třídy, bližší informace zde:

ZÁPIS.doc

-------------------------------------------------------

Sběr papíru a hliníku.doc


ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


 Jako každý rok i letos musíme vybírat na mimoškolní činnost a na pomůcky.

Na jedno pololetí činí příspěvek rodičů na kroužky 200,- Kč (dítě může chodit i do více kroužků, stále platí jen již zmiňovaných 200,- Kč).

Na pomůcky vybíráme 200,- Kč na celý školní rok (jsou to např. výkresy, barevné papíry, papíry do kopírky....).

Příspěvek na kroužky (II. pololetí)  a na pomůcky prosím uhraďte do konce března.

Časové rozložení vyučovacích hodin

1. hodina   7,50 - 8,35

2. hodina   8,45 - 9,30

3. hodina   9,50 - 10,35

4. hodina   10,45 - 11,30

5. hodina   11,40 - 12,25

6. hodina   12,35 - 13,20

Odpolední vyučování 14,00 - 14,45

Prosíme rodiče, aby využívali pro vyřizování svých záležitostí přestávky. Děkujeme.