Oznámení o vyhlášení volných dnů           
V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona, vyhlašuji z technických důvodů (opravy učeben a oken na budovách 1. a 2.st. ZŠ) volné dny na 26. 6. až 30. 6. 2017.                             

V Lednici 10. 4. 2017       
                                                                                                Mgr. Ladislav Dostál, ředitel Základní školy LedniceŠKOLNÍ ROK 2017/2018


 Jako každý rok i letos musíme vybírat na mimoškolní činnost a na pomůcky.

Na jedno pololetí činí příspěvek rodičů na kroužky 200,- Kč (dítě může chodit i do více kroužků, stále platí jen již zmiňovaných 200,- Kč).

Na pomůcky vybíráme 200,- Kč na celý školní rok (jsou to např. výkresy, barevné papíry, papíry do kopírky....).

Příspěvek na kroužky (I. pololetí)  a na pomůcky prosím uhraďte do konce října.

Časové rozložení vyučovacích hodin

1. hodina   7,50 - 8,35

2. hodina   8,45 - 9,30

3. hodina   9,50 - 10,35

4. hodina   10,45 - 11,30

5. hodina   11,40 - 12,25

6. hodina   12,35 - 13,20

Odpolední vyučování 14,00 - 14,45

Prosíme rodiče, aby využívali pro vyřizování svých záležitostí přestávky. Děkujeme.

Spolupracujeme s MAS Lednicko-valtický areál, z. s.

http://www.map-breclavsko.cz/