Zpráva ze školní jídelny

V úterý 4. října 2016 se ve školní jídelně z důvodu  přerušení dodávky elektrické energie pro žáky Základní školy Lednice  nevaří.

Sběr papíru a hliníku se blíží

Každý rok (a letošní nebude výjimkou) se v říjnu koná sběr starého papíru a hliníku. Připravte se na něj. Už nyní si dávejte na hromádku zvlášť noviny, zvlášť časopisy a zvlášť kartony. Kromě papíru sbíráme i hliník. Až bude oznámen termín sběru - vyrazíte ke škole a odevzdáte. Jak víte, odměny pro jednotlivce i třídy budou připraveny. Tak se snažte.


Žádost o vyplnění dotazníku

Vážení rodiče,

v současné době probíhá na území ORP Břeclav tvorba Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). Jedná se o strategický dokument, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, zahrnuje oblast formálního i neformálního vzdělávání a na jeho základě budou v oblasti vzdělávání čerpány evropské dotace v následujících letech. Hlavním přínosem MAP je vybudování funkčních partnerství mezi zainteresovanými aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav a tím zkvalitnit vzdělávání v místních MŠ a ZŠ.

Aktuálně je zpracovávána analytická část pro tento strategický dokument, pro jejíž tvorbu je potřebné znát názory také Vás - rodičů. Budeme rádi, pokud si najdete chvíli času k vyplnění našeho anonymního dotazníku a podílíte se s námi o Vaše názory. Termín pro vyplnění dotazníku je do 31.8.2016.


Děkujeme všem, kteří vyplněním dotazníku pomohou s realizací dokumentu!

https://docs.google.com/forms/d/1lBC3OTcD3W3bY6BnLKdf8p1S8lMU5VFPISdMaiLcn6k/viewform?c=0&w=1


Tým zpracovatelů MAP
ORP BřeclavŠKOLNÍ ROK 2016/2017


 Jako každý rok i letos musíme vybírat na mimoškolní činnost a na pomůcky.

Na jedno pololetí činí příspěvek rodičů na kroužky 200,- Kč (dítě může chodit i do více kroužků, stále platí jen již zmiňovaných 200,- Kč).

Na pomůcky vybíráme 200,- Kč na celý školní rok (jsou to např. výkresy, barevné papíry, papíry do kopírky....).

Příspěvek na kroužky (I. pololetí)  a na pomůcky prosím uhraďte do konce října.

Časové rozložení vyučovacích hodin

1. hodina   7,50 - 8,35

2. hodina   8,45 - 9,30

3. hodina   9,50 - 10,35

4. hodina   10,45 - 11,30

5. hodina   11,40 - 12,25

6. hodina   12,35 - 13,20

Odpolední vyučování 14,00 - 14,45

Prosíme rodiče, aby využívali pro vyřizování svých záležitostí přestávky. Děkujeme.