Konec školního roku

26.6. - školní rok zakončen výšlapem k Minaretu - tam loďkou - díky panu Martinkovi, zpátky pěšky.


Konec školního roku

Divadelní představení biblického kroužku

Pod vedením paní Baránkové děti secvičily divadelní představení pro žáky 1. stupně ZŠ - představení bylo předvedeno v tělocvičně, duchovní náboj skvělý, úžasné byly kostýmy účastníků, jejichž vytvoření muselo stát mnoho času a v neposlední řadě i financí.


Divadelní představení biblického kroužku

Dinopark Vyškov

Záběry ze školního výletu žáků 1. - 4. ročníku do ZOO a Dinoparku Vyškov, který se konal v květnu 2014. Počasí se vydařilo, největší úspěch sklidilo 3D promítání v Dinoparku Vyškov - někteří jedinci absolvovali i několikrát.

Dinopark Vyškov

Akce stomatologů  "Dentální prevence" aneb jak ošetřovat a zachovat si zdravý chrup 

s hrůzostrašnými ukázkami zanedbání péče o dětské zoubky proběhla ve škole v polovině května. Děti byly poučeny, jak správně o svůj chrup pečovat, o technice správného čistění kartáčkem, ale i mezizubními kartáčky spolu s používáním dentální nitě.

Dentální prevence

Návštěva ateliéru lednického výtvarníka V. Komarova - listopad 2013

Začátkem listopadu žáci 2. a 3. třídy naší školy prožili příjemné odpoledne v ateliéru pana V.Komarova na Slovácké ulici. Exkurze byla velmi poučná, děti se seznámily nejen s vývojem malířského umění, ale mohly si i vyzkoušet náročnější techniku sítotisku, prohlédnout dílo známého lednického výtvarníka a klást spoustu všetečných otázek, na které s trpělivostí a humorem umělec odpovídal. Manželé Komarovi připravili dětem občerstvení a po společném fotografování děti
odcházely spokojeny a každé si  hrdě neslo své vlastní sítotiskové dílo. Manželům Komarovým patří velké poděkování, protože dvě hodiny strávené v jejich ateliéru byly pro děti velmi podnětné - hlásí se nám spousta nových malířů!                     (Mgr. Hana Baťková)


V ateliéru V. Komarova

Vystoupení kroužku COUNTRY TANCE - LINE DANCE

ve Valticích dne 31.5.2014 na SLAVNOSTECH RŮŽOVÝCH VÍN. Děti sklidily velký potlesk.

Country tance

Ekocentrum Trkmanka

V úterý 3. června 2014 se žáci 1. , 2 . a 3. třídy zúčastnili výletu do nově vybudovaného Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

Tuto exkurzi dostali žáci jako odměnu za výborný sběr papíru a hliníku. Téma exkurze"Cesta chleba na náš stůl" zaujala nejen 4 paní učitelky,ale i 68 dětí.Žáci se hravou formou seznámili se základními druhy obilí,jejich pěstováním,zpracováním dříve a dnes.Každý žák si vyrobil pracovní list,kde si ověřil nabyté vědomosti.  Ve 2. části programu jsme si vyzkoušeli namlet mouku. Děti si zadělaly těsto a z něj vypracovaly chlebánky,které si upekly. Teplým chlebánkům žádný z dětí neodolal. Další zastávkou byla rozhledna Slunečná.Po zdolání 75 schodů jsme z jejího kruhového ochozu pozorovali Pálavu, LVA a okolní vinařské obce s vinohrady . Děti se radovaly,že zdáli poznaly Minaret a lednický zámek. Pobyt v Ekocentru  Trkmanka se vydařil.Program děti upřímně bavil a odnesly si z něj spoustu poznatků a zážitků, o čemž svědčilo po celou zpáteční cestu nadšené štěbetání.

Za zdařilou akci děkujjí děti z 1., 2. a 3. třídy a jejich paní učitelky sponzorům. Byli to: Lubomír Janota, Gabriela Totková, Zdeněk Loukota, Michal svoboda, Jaromír Jelínek, Adolf Svoboda ml. a Jenda Vodáček                                           Jitka Škamradová

Ekocentrum Trkmanka

Planetárium Brno

Žáci 4. a 5. ročníku děkují Obecnímu úřadu Bulhary za sponzorský dar v podobě volných vstupenek na výukový program, pořádaný Planetáriem v Brně. Dne 6.
března jsme se zúčastnili programu s názvem Cesty za poznáním. Byli jsme velmi nadšení. Ještě jednou děkujeme.                                                            
                                                    Žáci ZŠ Lednice


Planetárium Brno

 

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2014/2015

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015 se konal 5. února. Přivítali jsme celkem 35 předškoláků, kteří přišli v doprovodu svých rodičů a s elánem plnili první školní úkoly.

Děti si vedly dobře. Při kreslení zvládly zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku. Dokázaly vytleskávat slova na slabiky, poznávaly geometrické tvary i číslice a uměly přiřadit k číslu správný počet prvků. Matematické představy děti plnily většinou na jedničku. Učitelé sledovali i stupeň rozvoje v oblasti zrakového vnímání.

Součástí zápisu byl i vědomostní test u počítačů se žáky 2. stupně naší školy. Po úspěšném splnění byly děti odměněny diplomem. Na závěr děti pracovaly u interaktivní tabule a procvičovaly pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo apod.

Po zdárném zvládnutí všech úkolů odcházeli budoucí prvňáčci s úsměvem a drobným dárečkem, které pro ně vyrobili žáci 1. stupně.

Dle vyjádření rodičů se zápis hodně líbil i jim.     (J. Škamradová)


 

Rozhodnutí ředitele školy:

 

Zápis do 1. třídy.doc (32,5 kB)
 

Zápis do 1. třídy

 

První návštěva školy

Žáci MŠ z Bulhar a Lednice poprvé navštívili před zápisem do 1. třídy naši školu. Prvňáci jim ukázali, co se už naučili. Předvedli správné sezení v lavici, pěkné čtení a psaní. Ani děti z MŠ se nenechaly zahanbit. Přednesly básničky, zazpívaly písničky, vyzkoušely sezení v lavici, porozhlédly se po škole.
Většina se do školy už těší.                                                  (Mgr. Eva Buršíková)


 

 

 

První návštěva ve škole