Výtvarný projekt " Malování barvami země"

Dne 29. 4. 2014 se uskutečnila pro žáky 7. ročníku výtvarná dílna s názvem "Malujeme barvami země".  Cílem projektu SONDAR CZ-AT bylo vytvořit síť zvýšeného povědomí o půdě mezi teorií a praxí. Smyslem semináře bylo přiblížit dětem možnost využití hlíny přímo z přírody i v umělecké tvorbě a seznámit je touto atraktivní cestou s její podobou, funkcemi a významem pro veškerý život. Žáci společně s lektorkou odhalovali tajemství výroby hliněných pigmentů od jejich získávání, sušení, přesívání po vytvoření vlastních výtvarných děl. Kreslili na kameny, dřevo, papír a plátna přírodními barvami.  Při práci pracovali různými technikami: malování prsty, dřívky, štětci, do podkladu mohli vyškrabávat motiv dřívkem, mušlí, lepit, rozfoukávat a dosypávat. Velkým přínosem těchto barev a přírodních pojidel je jejich ohleduplnost k životnímu prostředí a harmonie přírodních zemitých odstínů. Skupina žáků, která nekreslila, připravila ve školní kuchyňce pro ostatní malé pohoštění v podobě moučníku. Akci hodnotíme jako velmi zdařilou.     

M. Dostálová, M. Mandíková                                                                                          
   

Výtvarný projekt