Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

V pondělí 28.1.2019 (zrovna napadla spousta sněhu) se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Vyjela jsem s Terezkou Pekárkovou  (9. třída) a Janou Machovcovou (8. třída) do Břeclavi. V budově gymnázia nás nejdříve usadili v aule, po téměř hodinovém zdržení (čekalo se na autobusy okolních vesnic a měst - jak jsem zmínila, byla sněhová kalamita) se účastníci rozešli do tříd. 60 minut se obě dívky snažily správně odpovědět na otázky z různých oblastí češtiny. Po krátké přestávce následovala slohová práce. Obě budoucí studentky mi udělaly velkou radost. Z 39 soutěžících ze všech koutů břeclavského okresu (včetně gymnázií) se Jana Machovcová umístila na 8. místě a Terezka Pekárková na 10. místě. Gratuluji jim a přeji hodně studijních úspěchů.

                               Mgr. Jana Pánková

Olympiáda z českého jazyka

V měsíci listopadu proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Účastnili se ho žáci z 8. a 9. třídy. Plnili úkoly z mluvnice a slohu. Daly jim zabrat i úkoly na "přemýšlení". Nejvíce bodů získala Jana Machovcová z osmé třídy. Jana a Terka postupují do okresního kola.
Pořadí:
    
  JMÉNO                        BODY        TŘÍDA
 
1. Jana Machovcová         26                 8.
2. Tereza Pekárková         25,5               9.
3. Ondřej Stejskal              22                  8.
4. Karolína Pivodová         21,5               8.
5. Denis Bauer                  20,5               9.
6. Natálie Kabátová           18                  8.
7. Marie Martinková           17,5               8.
8. Jakub Sedláček              17                 9.
 
Celkově se zúčastnilo 33 žáků. Všem za účast děkuji, nejlepším gratuluji.   Mgr. Jana pánková