Břeclavský fortel a K centrum

Minulý měsíc se žáci 9. ročníku zúčastnili Břeclavského fortelu. Tuto akci organizuje Okresní hospodářská komora  v Břeclavi a slouží k prezentaci firem našeho regionu a na přiblížení technických oborů nastávajícím absolventům základních a středních škol, ale i široké veřejnosti. U 17 stánků  jsme se zábavnou formou dozvěděli o tom, co dané firmy vyrábí, kde sídlí, jaká povolání zde najdou uplatnění a jak vypadá jejich provoz a výroba. Tyto informace potom žáci využívají při rozhodování a volbě střední školy.

Náš den touto exkurzí ovšem nekončil, ale pokračovali jsme na besedu do K centra, která byla zaměřena na prevenci a poskytování pomoci osobám ohrožených závislostmi.

                                                                                                                                            Mgr. Jana Straškrábová

Fota:

https://zakladniskolalednice.rajce.idnes.cz/Breclavsky_fortel_-_2019/

 

 

 

30. výročí sametové revoluce - lampiónový průvod

Ani se tomu nechce věřit, ale už uplynulo 30 let od sametové revoluce. Abychom si tuto událost připomněli, uspořádala naše základní škola ve spolupráci s obecním úřadem lampiónový průvod. Vpodvečer 15. listopadu jsme se sešli u budovy vyššího stupně. Úvodní slovo pronesl ředitel školy pan Mgr. Stanislav Straškrába. Kromě toho, že připomněl výročí, nás seznámil s tím, co se ve škole podařilo zmodernizovat, a zmínil také to, že se podařilo získat asi pětimilionovou dotaci na rekonstrukci odborných učeben chemie, fyziky a přírodopisu, na vybudování přírodovědné laboratoře a výukové zahrady. Další milion se podařilo získat díky Šablonám - tyto peníze budou použity na vybavení nižšího stupně tablety, zorganizují se projektové dny ve škole, školení pro další vzdělávání pedagogů a budou zabezpečeny přednášky pro rodiče s odborníky z praxe. 
Zájemci se mohli podívat do školy, jejíž třídy byly vyzdobeny nástěnkami k již zmiňovanému výročí. Poté, co byly dětem rozdány lampióny, se průvod vydal přes park na centrální parkoviště, kde bylo připraveno ohniště na opékání špekáčků, horký čaj a svařák.      
                                                                                        Mgr. Jana Pánková