Dějepisná olympiáda

04.01.2011 17:44

 V prosinci 2010 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Tematické zaměření tohoto ročníku bylo „Ve zdraví a nemoci“ (Od šamana po penicilin).

Celkem se zúčastnilo 27 žáků z osmých a devátých ročníků. Dva nejúspěšnější řešitelé postupují do okresního kola v Břeclavi. Jsou to:

Vladimír Kučeřík z 8.A a Kateřina Horsáková z 8.B.

Do desátého místa se pak umístili tito žáci:

Polách Martin 8.A, Hájek Oskar 9.B, Kadidlová Gabriela 8.B, Dolečková Nikola 8.B, Konečná Klára 9.A, Knézlíková Martina 9.A, Goldmannová Jindřiška 8.B, Petrášová Anna 8.A, Kodlová Lenka 9.B, Bajgerová Kateřina 8.B, Vetráková Lucie 9.A, Penčák Lukáš 8.B.

Vítězům blahopřejeme!                                                                                                            Mgr. M. Mandíková