Divadelní představení v Brně

17.12.2009 10:16

V rámci mimoškolní činnosti pořádá škola každoročně  pro žáky kulturní a společenské akce (např. výchovné koncerty, exkurze a divadelní představení).

      Zejména divadelní představení mají u žáků velkou oblibu. Od začátku  školního roku jsme navštívili divadelní  představení „Cikáni jdou do nebe“ v Městském divadle Brno a muzikál Balada pro banditu v nastudování herců divadla  Husa na provázku.

Představení byla velmi zdařilá svojí choreografií, pěveckými a tanečními výstupy.

     Pro děti je divadelní přestavení vždy společenskou událostí, neboť to, co se učí ve škole o divadle, vidí ve skutečnosti a navíc si prohlubují prvky společenského chování. Divadelní představení jsou nabízena všem žákům 2. stupně.

 

                                                         J. Straškrábová - vých. poradkyně

                                                         M. Dostálová    - uč. ČJ