Sběr starého papíru

29.04.2010 14:01

Sběr starého papíru v Lednici 

Dne 28.4.2010 vyhlásila Základní škola v Lednici soutěž ve sběru papíru. Mladším žákům sváželi papír rodiče, starší si ho vozili sami, deváťáci ho sbírali po ulicích, ptali se lidí a chodili do obchodů a firem. Vybralo se zhruba 9 tun novin, různých letáků, časopisů a dokonce i knih. Strávili jsme odpoledne v duchu třídění a sbírání papíru, čímž jsme přispěli k ochraně životního prostředí.

Lidé nám vozili papír na kolech, kárkách, nákladních autech a i v traktorech. Naši spolužáci (kteří se nudili), polehávali na kartonech, nebo tvořili „uvítací výbor“ pro ty, co právě dojeli. Nejednou jsme zaslechli, že by papír neměla svážet děvčata, ale zdatní chlapci. Ti se ale „flinkali“ a ani nám káru nechtěli nafouknout. Zaměstnanci jedné nejmenované restaurace nám dokonce nabídli jejich použitý toaletní papír J.

       Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám papírem přispěli, nebo jinak pomohli. Děkujeme!

 

Welterová Klára a Michalcová Bára 9.B

Výsledky sběru do tabulek a grafů zpracovala Michaela Hlavatá z 9.A - podívejte se zde