Sběrové odpoledne - podzim

25.11.2009 15:59

V měsíci listopadu proběhla na naší škole akce „Sbíráme starý papír“. I přes nepřízeň počasí (teplota 0 °C, vytrvalý déšť) žáci prvního i druhého stupně nasbírali 5 tun kvalitní druhotné suroviny.

Nejlepší sběrači:          první stupeň:     1. Lucie Koulová

                                                           2. Otta Zapletal

                                                           3. Markéta Bendová

                                                               Filip Bureš

 

                                   druhý stupeň:    1. Michaela Hlavatá

                                                           2. Dominik Durna

                                                           3. Hana Pchálková

 Utržené peníze byly použity na nákup kvalitní mikroelektroniky, jíž byli oceněni výše jmenovaní. Další sběrové odpoledne se uskuteční v měsíci dubnu.

                                                                                              Mgr. Jaroslav Hromada