Starořecké báje a pověsti - 6. ročník

14.05.2010 09:00

       V úterý 6. dubna 2010 se třídy 6.A a 6.B vypravily do brněnského divadla Polárka, aby zde zhlédly divadelní představení s názvem Starořecké báje a pověsti.

     Toto téma měly 6. ročníky zahrnuto v letošní mimočítankové četbě, takže všichni byli zvědavi na dramatické zpracování. Představení se skládalo z několika bájí – např. Midas, Ikaros, syn Daidala, Mínotaurus, Prométheus.

      Moderní pojetí s nápaditými prvky a humorem žáky bavilo a všichni si představení užili. Chválíme všechny za způsobné chování, jaké do divadla samozřejmě patří.

      Závěr patřil „příběhu, který nekončí“ o Filémonovi a Baucis. Na jevišti se shromáždili všichni herci a na důkaz nekonečnosti symbolicky přinesli dva stromy – živé – javor a lípu. Když pak dva protagonisté se stromky vešli do publika, všichni s napětím čekali, co bude. A bylo…Dva malí diváci dostali po jednom stromě a museli slíbit, že je zasadí vedle sebe, aby se jejich větve dotýkaly, a tak bylo naplněno poselství epilogu.

       Takže brzy v okolí naší školy začnou růst společně dva stromy, které si žáci sami zasadí…

                                                                  Mgr. S. Radkovičová