NAUČNÁ STEZKA SVATÉHO HUBERTA

26.06.2011 08:00

  Žáci a pedagogové 1. – 5. ročníku ZŠ Lednice chtějí touto cestou poděkovat Mysliveckému sdružení Lednice, OÚ Lednice a členům Moravského rybářského svazu v Lednici za krásný den, který jsme s nimi prožili dne 17. června.

Sraz všech účastníků byl v 9 hodin v „nejdecké pískovně.“ Ti mladší přijeli autobusem, ti starší (žáci 4. a 5. ročníku) přišli pěšky, ale všichni byli na startu včas. Každé třídě byl přidělen závodčí a postupně jsme se vydali na asi 1km dlouhou naučnou stezku. Bylo pro nás připraveno pět stanovišť, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z myslivosti – o historii, výcviku psů, o loveckých zbraních, jak náročná je práce preparatéra, jaké myslivecké „stavby“ můžeme vidět v lese a co můžeme ulovit v našich řekách a rybnících.

Nadupaní novými poznatky jsme přišli do cíle, kde na nás čekalo šesté závěrečné stanoviště. Zde jsme mohli ukázat, jak pozorní posluchači jsme byli a co všechno jsme si zapamatovali. Tím byla ukončena naučná část a před námi byla už jen zábava. Nejdříve jsme si opekli špekáčky, limonád bylo, co hrdlo ráčilo, a pak už hurá ke stanovištím, kde se soutěžilo v jízdě na koloběžce,v  hodu na cíl, v chytání rybiček...

Celá akce byla ukončena slavnostním troubením, které provedl jeden z přítomných myslivců. Nádherně unaveni, ale maximálně spokojeni jsme se vrátili zpět do školy. Ani jsme se nemusely ptát, zda se akce dětem líbila. Stačilo jen poslouchat, jak se ozývá: „Ti psi byli boží, mně se líbila ta vypreparovaná zvířata, nám se zdály zbraně nejlepší....“ To všechno svědčí o naprosté spokojenosti našich žáků, a nejen jich. I my zúčastněné učitelky se hluboce skláníme před šikovností, ochotou a obětavostí všech organizátorů.Ještě jednou všem moc děkujeme.                                                                                           B. Čejková

Fotogalerie: NAUČNÁ STEZKA SVATÉHO HUBERTA