Skip to content

Třídní schůzky

Konzultační odpoledne (třídní schůzky) za přítomnosti všech vyučujících proběhnou 14. 11. 2022 a 17. 4. 2023. Začátek je plánován na 16,00 hodin.

Konzultace s jednotlivými vyučujícími jsou možné po dohodě kdykoli během školního roku.