Dramatický kroužek

Dramatický kroužek mohou navštěvovat děti od 4. do 9. třídy (výjimečně i mladší).  Občas se s námi nemohou rozloučit i žáci bývalí a hrají s námi divadlo i pokud chodí na střední školu. Hlavní náplní je dramatizace pohádkové hry. Dobré je, když naši mladí divadelníci umí  hlasitě a zřetelně mluvit, nestydí se vyjít na jeviště a naučí se text. Ale co neumí hned na začátku, obvykle se naučí v průběhu jednoho roku a pak už pracujeme se zkušenými mladými herci. Tato činnost vyžaduje pravidelnou docházku na nácvik. Pohádku pro školu a pro veřejnost obvykle hrajeme 2. neděli v květnu ke Dni matek.

Stalo se již tradicí, že také nacvičujeme vánoční pásmo, s nímž vystupujeme na adventním jarmarku v Lednici.