Červen ve 4.A

Červen ve 4.A patřil učení, poznávání a zábavě   Možnost zužitkovat získané vědomosti a dozvědět se a vidět zase něco nového měli po celý červen žáci 4. A.  Mimo třídu poznávali faunu i floru, historii a zajímavosti obce, protahovali svaly a přitom se skvěle bavili. A to i se staršími i mladšími ročníky. Červen odstartovala […]