Skip to content

Rada školy

Rada Základní školy Lednice je tříčlenná. Funkční období rady je tříleté. Jeden člen je nominován pracovníky školy, druhý zřizovatelem a třetího volí rodiče.

Volby do školské rady proběhly 11. 11. 2019. Rodiče na třídních schůzkách a případně na ředitelství většinou hlasů zvolili jako svého zástupce paní Ivanu Říhovou. Zřizovatel nominoval paní Ivanu Vaníčkovou. Pracovníci školy paní Mgr. Jitku Vysloužilovou.

Zápis z Rady školy 28. 4. 2020

Zápis z Rady školy 10. 12. 2019

Zápis z Rady školy 26. 8. 2020