Skip to content

Projekty EU

Doučování žáků škol


Podpora vzdělávání žáků škol ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost
účastnit se prezenční výuky během pandemie covid – 19

plakát doučování kopie

Šablony III


Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s veřejností.

plakát šablony III kopie

Šablony II


Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Plakát šablony II kopie

Šablony JaK


 Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči a veřejností

Plakát JaK kopie