Skip to content

Kontakty

Základní škola Lednice, okres Břeclav
Břeclavská 510
691 44 Lednice

Číslo účtu: 1381963349/0800 

IČ: 60680270
DIČ: CZ-60680270

ID datové schránky: da8pd5m

774 716 371    ředitel školy

774 716 372    zástupkyně ředitele školy

774 716 373    budova 510 – sborovna 2.st ZŠ  (4. – 9. roč.), ŠD I. Toncrová

e-mail:  zslednice@zslednice.cz

 

Budova č.p. 365

(1. – 3. třída, družiny)

tel.:

774 716 374    budova 365 – 1.st. ZŠ dolní chodba (1.A, 1.B), ŠD Z. Zifčáková (2.A, 2B)

774 716 375    budova 365 – 1.st. ZŠ horní chodba (2.A, 3.A,3.B), ŠD.Škamradová (1.A, 1.B, 3. třída) ŠD Mgr. G. Kokrhelová

e-mail:  narodka@zslednice.cz

Vedení školy:
 

Mgr. Stanislav Straškrába 
ředitel školy
774 716 371

straskraba@zslednice.cz

——————————————————

Mgr. Jitka Vysloužilová
zástupce ředitele
774 716 372

vyslouzilova@zslednice.cz

———————————————————
Kancelář školy, sekretariát:

Vladimíra Šťastná
administrativní pracovnice, účetní
774 716 370

zslednice@zslednice.cz

—————————————————-

Škoní poradenské pracoviště:

Mgr.Jana  Straškrábová
výchovný poradce

janastr@zslednice.cz

Mgr.Martina Schallenbergerová
metodik prevence sociál. patologických jevů

schallenbergerova@zslednice.cz

Učitelé 

Břeclavská 365

tel: 774 716 374    budova 365 – 1.st. ZŠ dolní chodba (2.A, 2.B), ŠD Z. Zifčáková

tel: 774 716 375    budova 365 – 1.st. ZŠ horní chodba (1.A, 1.B, 3.A),  ŠD G. Kokrhelová

narodka@zslednice.cz

Mgr. Hana Baťková – 1. A

Mgr. Marie Rumanová – 1. B

Jitka Škamradová – 2. A

Mgr. Barbora Čechlovská – 2. B

Mgr. Jana Menšíková – 3. A

Božena Čejková – 3. B

Břeclavská 510

tel: 774 716 370, ŠD – I. Toncrová

zslednice@zslednice.cz 

Mgr. Pavel David – 4. A

Mgr. Martina Schallenbergerová – 5. A

Mgr. Jana Sapíková – 5. B

Mgr. Svatava Radkovičová – 6. A

Mgr. Miloslava Mandíková – 6. B

Mgr. Jana Pánková – 7. A

Mgr. Yveta Rylichová – 7. B

Mgr. Marie Dostálová – 8. A

Mgr. Jindřiška Horáková – 8. B

Mgr. Dagmar Košťálová- 9. A

Mgr. Jana Straškrábová – 9. B

netřídní učitelé:

Mgr. Jaroslav Hromada

Mgr. Stanislav Polanský

Ing. Zuzana Vildová

Ing. Milan Dobrovolný

Mgr. Nikola Zavadil

 

asistenti pedagoga:

Ing., Bc. Yveta Dobrovolná

Zaměstnanci školní družiny:

narodka@zslednice.cz

Zlatuše Zifčáková – školní družina

Ivana Toncrová – školní družina

Mgr. G. Kokrhelová – školní družina

Techničtí zaměstnanci školy:

Školník

Zdeněk Loukota

+420 774 716 378

Uklízečky

Ludmila Jelínková

Iva Radkovičová

Miluše Nahodilová

Lenka Zvěřinová

Školní kuchyně:

Přihlášky a odhlášky obědů tel: 774 716 376

jidelna@zslednice.cz

Vladimíra Šťastná – vedoucí školní jídelny

Miroslava Gajdová – vedoucí kuchařka

Lenka Kovaříková – kuchařka

Věra Michalicová – kuchařka 

Vítězslava Demeterová – kuchařka

Renata Tunžinčinová – kuchařka