Skip to content

Zdravotní kroužek

Zdravotní kroužek patří mezi služebně nejstarší kroužky na naší škole. Děti se zábavnou formou učí zásady první pomoci, popisují části lidského těla, lidské smysly a jejich funkce. Naučí se ošetřovat zraněné při tepelném poškození organismu jako je přehřátí, popáleniny a podchlazení. Naučí se poznávat léčivé rostliny a také se dozvědí o možnostech využití jejich léčivých účinků. Zastavují a ošetřují žilní, tepenné a vlásečnicové krvácení.

 Žáky velmi baví, když si prakticky předvádíme obvazovou techniku, dopravu zraněných, znehybnění zlomenin, zotavovací polohu a transport poraněných. Samozřejmostí je také nácvik umělého dýchání a nepřímá masáž srdce.

Celý rok se budou mladí zdravotníci pilně učit a zdokonalovat ve zdravotnických dovednostech, aby před prázdninami své nabyté schopnosti předvedli ostatním spolužákům, naučili je také poskytovat první pomoc a předali jim informace týkající se oživování a záchrany života v nečekaných situacích.

Nejlepší zdravotníci nás reprezentují v okresním kole zdravotnické soutěže v Hodoníně s možností postupu do celostátního finále. Kroužek mohou navštěvovat žáci 3. – 5. ročníku.