Skip to content

Seznam alegrenů

 

Seznam alergenů

Informace o alergenech ve stravovacích provozech

Od 13.12. 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení přináší stravovacím provozům povinnost informovat zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů).

Alergeny se rozumí potraviny uvedené v příloze II nařízen (EU) č. 1169/2011.

Jak informovat strávníky o přítomných alergenech

Informací se rozumí písemné sdělení o všech alergenech přítomných v každé konkrétní potravině, pokrmu a nápoji.

Přítomné alergeny musí být (pokud není informace o alergenech uvedena prostřednictvím kompletního složení pokrmu se zvýrazněním alergenů) uvedeny slovem „obsahuje“ (po něm následuje samotný výčet názvů alergenních složek) – např.: Obsahuje lepek, sóju, vejce, celer.

Podle návrhu metodického pokynu, může být strávníkovi písemná informace o alergenech předána:

a) vyvěšením, umístěním na viditelném místě (seznam všech připravovaných pokrmů, spolu s informací o obsažených alergenech – písemná informace udávající alergeny obsažené v jednotlivých pokrmech),

b) uvedením přímo v jídelníčku (na jídelním lístku),

c) předložením písemné informace na základě osobního vyžádání. Strávníkovi musí být prokazatelně, viditelně a zřetelně sděleno, že informaci o alergenech obdrží po dotázání se (např. viditelným textem: „Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici na vyžádání u obsluhy“ apod.).

d) při objednávce pokrmu „na dálku“ (např. objednávka stravy přes internet), musí být strávník o obsažených alergenech informován již v průběhu objednávání pokrmu na dálku (např. prostřednictvím webových stránek) a informaci o obsažených alergenech musí mít k dispozici i v okamžiku odběru pokrmu.

Princip informování strávníka před jeho rozhodnutím o výběru pokrmu, nápoje nebo potraviny se nevztahuje na prodej prostřednictvím prodejních automatů nebo automatizovaných obchodních prostor.

K vytvoření seznamu alergenů v konkrétním pokrmu musí být k dispozici kompletní údaje o zpracovávaných potravinách a surovinách:

  • výrobci potravin musí na obaly (v případě nebalených potravin do průvodní dokumentace) uvádět veškeré povinné údaje, včetně alergenů,
  • v rámci receptury je nutné sledovat, která ze surovin vnáší do pokrmu který alergen,
  • alergeny mohou být uvedeny přímo v receptuře pokrmu, nebo je lze sepsat při přípravě konkrétního pokrmu,

Výsledná informace pro strávníka je souhrnem všech alergenů, které byly do pokrmu v rámci přípravy vnesen

 

ZPŮSOB ZNAČENÍ ALERGENŮ V NAŠÍ JÍDELNĚ:

Číslo alergenu, který daný pokrm obsahuje je uvedeno přímo v jídelním lístku.

jidelna-alergeny