Skip to content

Přírodovědné učebny na ZŠ Lednice

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Lednice. Předmětem projektu je modernizace odborných učeben, posílení bezbariérovosti školy a řešení vnitřní konektivity.