Skip to content

EduPage

Škola pro komunikaci se žáky a rodiči využívá ucelený informační systém EduPage. Rodiče i žáci jsou po přihlášení informováni o rozvrzích a jejich změnách, o známkách a všem, co se na škole děje, rodiče mohou zadávat elektronické omluvenky a mají aktuální přehled o pobytu svých dětí ve škole. Všichni také mohou pomocí tohoto systému komunikovat s vyučujícími i vedením školy.

Přihlašovací údaje se vygenerují na základě oznámené emailové adresy.

Lze si i zdarma stáhnout aplikaci do chytrých teflonů.

Pro přístup do systému EduPage klikněte na tuto větu.