Skip to content

Investice do školy

Historickou úlohou školy v obci je být nositelkou pokroku. Aby takovou úlohu mohla plnit, musí se postupně přizpůsobovat společenskému a hospodářskému vývoji. Proto jsou investice do učeben, školního prostředí a jejich vybavení nezbytnou nutností. Postupně obnovujeme nábytek, podlahy a osvětlení jak v učebnách, tak ve společných prostorech. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektory, které vyučující pomocí notebooků vhodně ve výuce využívají.

Investice se vždy netýkají přímo vzdělávání. Již dříve byla zrekonstruována školní kuchyně s jídelnou, podlahy i osvětlení ve sportovní hale. Byla vybudována nová kotelna v budově u náměstí a na prázdniny 2020 se připravuje rekonstrukce kotelny v bodově ředitelství.

Učebna informatiky – počítačová učebna byla v průběhu lety byla již čtyřikrát kompletně předělána. Naposledy v roce 2018.

Největší investicí poslední doby bude v roce 2020 realizovaná rekonstrukce odborných učeben fyziky, chemie a přírodopisu. Nově vybudujeme přírodovědnou laboratoř a školní výukovou zahradu.

Dále plánujeme změny v prostorách šaten, kabinetů i okolí školy.

Žádná z investic by nebyla možná bez podpory Obce Lednice, našeho zřizovatele, ale také obcí Bulhary a Hlohovec, pro jejichž žáky zajišťujeme výuku. Samozřejmě se také snažíme maximálně využívat všechny možné vypsané dotační tituly.

Investice do školy s podporou EU a ministerstev

Rekonstrukce kotelny na 1. stupni

Investice do školy
Investice do školy