Skip to content

Ovoce a zelenina do škol

V letošním roce je naše škola zapojena do evropského projektu:

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol. Webové stránky projektu: https://www.ovocedoskol.szif.cz/web/