Skip to content

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol a projekt Mléko do škol

Projekty jsou určeny pro všechny žáky 1. stupně školy.

Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce.

https://www.szif.cz/cs/skolni-projekty

jak