Skip to content

Předškoláci

Zápis do Základní školy Lednice

Vážení rodiče,

zápis do Základní školy Lednice, okres Břeclav se uskuteční dálkovou formou bez fyzické přítomnosti dětí v budově školy. Zapisují se děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015. Termín pro dodání potřebných dokumentů je stanoven na 19. – 27. 4. 2021.

Všechny potřebné informace najdete na webu školy https://www.zslednice.cz/skola/predskolaci/

Případné dotazy zodpovíme na tel: 774 716 371, 774 716 732, případně e-mailem: straskraba@zslednice.cz, vyslouzilova@zslednice.cz

Je možné si domluvit i osobní schůzku – pro tisk přihlášky, předání dokumentace, zodpovězení dotazů.

Předpokládáme, že budou otevřeny dvě první třídy. Personální obsazení prvních tříd zatím nejsme schopni sdělit.

Mgr. Stanislav Straškrába, ředitel školy

Přihláška ke studiu na naší škole

Vážení rodiče,

Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli umožnit Vám vyplnění zápisového listu – přihlášky do naší základní školy on-line. Na adrese https://zslednice.edupage.org/register/

Vyplněním Elektronické přihlášky, jste učinili první krok k zápisu Vašeho dítěte do Základní školy Lednice.

(V části POZNÁMKY v závěru elektronické přihlášky prosím uveďte zdravotní omezení Vašeho dítěte a další informace, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.)

(Telefonní čísla je nutné zadat, jako tři mezerou oddělené trojice čísel. Pokud se Vám odeslání přihlášky nezdaří a objeví se vyplňovací políčka zabarvená růžovou barvou, je v těchto polích chyba. Opravte ji a přihlášku  odešlete. Na e-mail Vám přijde potvrzení o přijetí přihlášky do systému.)

 

Prezenční způsob zápisu do základní školy je stanoven na 20. 4. 2021.

Při prezenční formě zápisu:

  • Vytiskněte vyplněnou elektronickou přihlášku a podepište ji. (Je možné ji vytisknout a podepsat i ve škole)
  • V den zápisu ji přineste do budovy školy. Dále budete potřebovat svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • Ve škole vyplníte další část zápisového listu.

 

Vzhledem k nepředvídatelné epidemiologické situaci je však možné, že bude zápis probíhat dálkovým způsobem.

Při dálkové formě zápisu: (termín je stanoven na období od 19. 4. 2021 do 27. 4. 2021):

  • Vyplňte elektronickou přihlášku, vytiskněte a podepište.
  • Pořiďte kopii rodného listu dítěte.
  • Toto vše doručte na ředitelství školy – osobně, poštou nebo prostřednictvím OSOBNÍ datové schránky (nelze použít datovou schránku zaměstnavatele nebo firemní, ani OSVČ).
  • Veškerá další potřebná komunikace pak bude probíhat prostřednictvím uvedeného emailu.

O konkrétní formě zápisu se rozhodne nejpozději do 15. 4. 2021

Mgr. Stanislav Straškrába, ředitel školy