Předškoláci

Setkání rodičů a učitelů budoucích prvňáčků

Ve středu 24. 6. 2020 proběhne od 16,00 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu v Lednici informační setkání rodičů a učitelů budoucích prvňáčků.

Zápis do Základní školy Lednice

V souladu s Opatřením Ministerstva školství k zápisu do první třídy, bude Základní škola Lednice organizovat zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis proběhne od 20. 4. 2020 do 30. 4. 2020 pokud možno dálkovou formou, bez osobní přítomnosti zákonných zástupců (dále jen rodičů).

Škola bude mít od 2. 4. 2020 zřízený email zapis@zslednice.cz, žádáme rodiče dětí narozených 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014, aby si na tomto emailu vyžádali tiskopisy potřebné pro zápis. Tyto jim budou následně prostřednictvím emailu rozeslány. Současně bude rodičům zaslán evidenční číselný kód jejich žádosti. Kdo nemá možnost si tiskopisy vytisknout, budou od 20. 4. 2020 ležet na stole u vchodu do kanceláří v přízemí Obecního úřadu Lednice.

Vyplněné tiskopisy se předají škole jedním z následujících způsobů:

  1. Prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy – da8pd5m)
  2. Prostřednictvím emailu s ověřeným elektronickým podpisem odesílatele (prostá emailové zpráva není akceptovatelná)
  3. Poštou – v Lednici nemusíte vhazovat dopisy do schránek, ale dejte je na poště přímo na přepážku. Pracovnice nám je hned připraví k předání.
  4. Osobně – pouze po předchozí domluvě přes výše uvedený email.

Po 30. 4. 2020 ředitel školy v zákonném termínu rozhodne o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Jakékoli dotazy ohledně zápisu, odkladu, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí prosím konzultujte přes uvedenou emailovou schránku.

Veškeré další informace související se zápisem budou zveřejněny na webu školy www.zslednice.cz a dále na vývěsce Obecního úřadu Lednice.

 

Mgr. Stanislav Straškrába

ředitel školy