Skip to content

Předškoláci

Zápis do Základní školy Lednice

Zápis do Základní školy Lednice

Vážení rodiče,

Prezenční způsob zápisu do základní školy je stanoven na úterý 16. 4. 2024.

Při prezenční formě zápisu:

  • Vytiskněte vyplněnou elektronickou přihlášku a podepište ji. (Je možné ji vytisknout a podepsat i ve škole)
  • V den zápisu ji přineste do budovy školy. Dále budete potřebovat svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • Ve škole vyplníte případně další část zápisového listu.

Zápis proběhne za přítomnosti zapisovaných dětí a jejich rodičů v budově č.p. 365 (u náměstí).

K zápisu se dostavte v předem rezervovaný čas – možnost rezervace v mateřské škole případně na telefonním čísle 774 716 375

 

Přihláška ke studiu na naší škole

Vážení rodiče,

z důvodu provázanosti přihlášky do školy s naším evidenčním systémem Vás žádáme o vyplnění zápisového listu – přihlášky do naší základní školy on-line. Na adrese https://zslednice.edupage.org/register/

Vyplněním Elektronické přihlášky, jste učinili první krok k zápisu Vašeho dítěte do Základní školy Lednice.

(V části POZNÁMKY v závěru elektronické přihlášky prosím uveďte zdravotní omezení Vašeho dítěte a další informace, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.)

(Telefonní čísla je nutné zadat, jako tři mezerou oddělené trojice čísel. Pokud se Vám odeslání přihlášky nezdaří a objeví se vyplňovací políčka zabarvená růžovou barvou, je v těchto polích chyba. Opravte ji a přihlášku odešlete. Na e-mail Vám přijde potvrzení o přijetí přihlášky do systému.)

 

Mgr. Stanislav Straškrába, ředitel školy