Předškoláci

Zápis do Základní školy Lednice

Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Lednice proběhne v úterý 20. 4. 2021. Zapisovat se budou dětí narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne zápis za osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

Bližší informace a přesnou formu zápisu zveřejníme počátkem dubna na webové stránce školy, vývěskách na budovách základní školy, mateřské školy a vývěskách obecních úřadů.

Mgr. Stanislav Straškrába

ředitel školy