Skip to content

Předškoláci

Zápis do Základní školy Lednice

Zápis do Základní školy Lednice

Vážení rodiče,

Prezenční způsob zápisu do základní školy je stanoven na čtvrtek 21. 4. 2022.

Při prezenční formě zápisu:

  • Vytiskněte vyplněnou elektronickou přihlášku a podepište ji. (Je možné ji vytisknout a podepsat i ve škole)
  • V den zápisu ji přineste do budovy školy. Dále budete potřebovat svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • Ve škole vyplníte další část zápisového listu.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne zápis za přítomnosti zapisovaných dětí a jejich rodičů v budově č.p. 365 (u náměstí)

Vzhledem k nepředvídatelné epidemiologické situaci je však možné, že bude zápis probíhat dálkovým způsobem.

Při dálkové formě zápisu: (termín je stanoven na období od 19. 4. 2022 do 27. 4. 2022):

  • Vyplňte elektronickou přihlášku, vytiskněte a podepište.
  • Pořiďte kopii rodného listu dítěte.
  • Toto vše doručte na ředitelství školy – osobně, poštou nebo prostřednictvím OSOBNÍ datové schránky (nelze použít datovou schránku zaměstnavatele nebo firemní, ani OSVČ).
  • Veškerá další potřebná komunikace pak bude probíhat prostřednictvím uvedeného emailu.

Bližší informace k formě a průběhu zápisu zveřejníme v průběhu dubna 2022.

Přihláška ke studiu na naší škole

Vážení rodiče,

z důvodu provázanosti přihlášky do školy s naším evidenčním systémem Vás žádáme o vyplnění zápisového listu – přihlášky do naší základní školy on-line. Na adrese https://zslednice.edupage.org/register/

Vyplněním Elektronické přihlášky, jste učinili první krok k zápisu Vašeho dítěte do Základní školy Lednice.

(V části POZNÁMKY v závěru elektronické přihlášky prosím uveďte zdravotní omezení Vašeho dítěte a další informace, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.)

(Telefonní čísla je nutné zadat, jako tři mezerou oddělené trojice čísel. Pokud se Vám odeslání přihlášky nezdaří a objeví se vyplňovací políčka zabarvená růžovou barvou, je v těchto polích chyba. Opravte ji a přihlášku  odešlete. Na e-mail Vám přijde potvrzení o přijetí přihlášky do systému.)

 

Mgr. Stanislav Straškrába, ředitel školy