Skip to content

Výchovné poradenství

Vyhláška o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami a žáků nadaných

Od 1. 9. 2016 vstoupila v platnost vyhláška č. 27/2016  Sb. o vzdělávání žáků se spec. vzděl. potřebami a žáků nadaných. Výtah z jejího znění najdete v přiloženém souboru ke stažení: Nová_vyhláška_27.doc.  Plné znění vyhlášky včetně příloh v souboru: vyhlaska_27_2016.pdf

Vyhláška_27

Mgr. Jana Straškrábová

e-mail: janastr@zslednice.cz

tel: 774 716 370

Konzultační hodiny: středa 15:00 – 16:30, nebo po předchozí dohodě kdykoliv

Poradenská činnost

 • žáci s obtížemi v oblasti učení a chovíní, žíci s osobními problémy
 • vyhledávání žáků se SPU a SPCH
 • doporučení žáků do PPP a SPC a komunikace s těmito zařízeními
 • práce s integrovanými žáky
 • tvorba a realizace IVP, spolupráce se žákem, zákonnými zástupci i pedagogy
 • diagnostika třídních kolektivů
 • individuální práce se žáky v případě žádosti řešit osobní, rodinnou či školní situaci
 • individuální konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci žáků
 • spolupráce s žáky cizinci a jejich rodinami, podpora jejich začlenění do školy
 • podíl na přípravě a realizaci seznamovacího dne pro nově příchozí žáky ze ZŠ a MŠ Hlohovec
 • kariérové poradenství, nabídka a výběr SŠ
 • organizace exkurzí a dalších aktivit žákům osmého a devátého ročníku, které souvisí s jejich budoucím profesním uplatněním

 

Informace o volbě povolání a přijímacím řízení na SŠ

Viz následující prezentace a dokumenty:

Prezentace – přijímací řízení 2024

Přijímačky 2024

Přijímací řízení 2024 NPI

 

Doporučené odkazy

www.jmskoly.cz – portál jihomoravského školství

www.atlasskolstvi.cz – informace k přijímacímu řízení

www.infoabsolvent.cz – informace o oborech, školách a uplatnění absolventů

www.cermat.cz – ilustrační testy z M a JČ

www.dipsy.cz – Podání přihlášky na střední školy

www.prijimackynastredni.czPřípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy online