Skip to content

Školní družina

Školní družina  –  důležitý výchovný partner rodiny a školy,

                             –  plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí,

                             –  rozvíjí důležité osobnostní a sociální kompetence,

Připravujeme děti pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit je vybavujeme potřebnými vědomostmi a dovednostmi.

PROVOZ  ŠKOLNÍ DRUŽINY

ráno: 6:30 – 7:30 hod

po vyučování: 11:30 – 16:00 hod

V provozu máme 3 oddělení:

  1. odd. – žáci 3. až 5. ročníku – vychovatelka paní Ivana Toncrová
  2. odd. – žáci 1. ročníku – vychovatelka paní Zlatuše Zifčáková
  3. odd. – žáci 2. ročníku – vychovatelka paní Jitka Škamradová

Podmínky pro činnost ŠD jsou velmi dobré. Každé oddělení má svou místnost účelově vybavenou. K dispozici jsou nám i ostatní prostory školy – tělocvičny, cvičná kuchyňka, školní dvůr a podobně.

Činnosti plánujeme podle ročního období.  K vycházkám využíváme krásné prostředí naší obce. Chodíme do parku a navštěvujeme zámek a skleník. Hodně čteme a povídáme si o přírodě a zvířatech. Vedeme děti k ohleduplnému chování k přírodě a její ochraně. Podílíme se na výzdobě školy – střiháme, lepíme a malujeme. Velmi oblíbené je malování  na chodníku.

Děti rády soutěží. Hrajeme různé pohybové hry – míčové hry,  závody družstev, apod. Vedeme děti k odpovědnosti za své zdraví. Hojně využíváme i různé dovednostní a vědomostní soutěže. Důležité je pro děti i pohrát si. Snažíme se jim poskytnout dostatek prostoru pro tuto oddychovou činnost.

Školní družina spolupracuje s třídními učitelkami, s mateřskou školou i rodiči.       

Zaltuše Zifčáková