Školní družina

Na škole pracují tři oddělení školní družiny. Pracovní doba družiny je od 11,30 do 16,00 hodin. Družinu navštěvují především žáci 1. – 3. ročníku, v případě volných míst i starší.