Skip to content

Škola

Motto školy

Cílem školy je, aby ji opouštěl slušný, sebevědomý žák, který umí formulovat a obhájit svůj názor. Žák, který je schopen nabyté znalosti a dovednosti dobře uplatnit v běžném životě, při přijímacím řízení a následném studiu na střední škole. Žák, který bude motivovaný pro celoživotní vzdělávání. Bude cítit sounáležitost s naší školou, obcí a krajem.

Pro naplnění tohoto cíle je potřeba, aby ve škole pracovali pozitivně naladění a aktivní zaměstnanci, aby pro ně i pro žáky bylo vytvořeno podnětné prostředí. Výuka nemá být pouhým předáváním faktů, ale zajímavou a inspirativní cestou k poznání. 

Vše, co děláme, směřujeme k naplnění těchto cílů.