Skip to content

Objednávání obědů

Vážení rodiče,

na naší škole bude zaveden od  1. 10. 2020  stravovací systém – odhlášení a přihlášení stravy přes internet.

Jedná se o program, který umožňuje strávníkům zjistit jídelníček, prohlížet a měnit objednávky jídel a sledovat zůstatek  finančních prostředků na kontě strávníka.

Návod na použití internetového objednávání

Na webových stránkách školy vyberte z nabídky odkaz:

– Školní jídelna

– Objednávání obědů

– On-line přihlášky

 

Případně se přímo přihlaste na adrese:

www.misocz.cz/jidelna/zslednice

 

Zobrazí se vám okno s jídelníčkem a základními informacemi o uživateli.

  • vyplníte ID – identifikační číslo, které každý žák obdrží od svého třídního učitele
  • do kolonky heslo napíšete malými písmeny slovo heslo – pouze při prvním přihlášení.

Systém vám nabídne změnu hesla, z bezpečnostních důvodu si heslo změňte.

 

Na jídelníčku je u každého dne zaškrtávací políčko. Pokud budete chtít stravu odhlásit, zatržítko zrušíte a naopak. Nesmíte zapomenout objednávku uložit. Podrobný manuál najdete v ikonce  Nápověda.

Přihlašování a odhlašování stravy  na internetu je možné nejpozději do 13,45 hodin na následující den!

 

Základní škola poskytuje stravování i pro mateřskou školu, z tohoto důvodu jsou na jídelníčku také přesnídávky a svačinky. Pro žáky naší školy vaříme pouze oběd.