Skip to content

EU peníze školám

Naše škola na základě výzvy MŠMT (EU peníze školám) vypracovala pod názvem Moderní učení projektovou žádost. Tato nám byla schválena, a tak  od 1. 2. 2011 pracujeme na realizaci projektu.

     V rámci projektu u nás na škole podpoříme inovativní formy vzdělávání žáků. S tím souvisí i nové technické prostředky a materiály pro výuku a v neposlední míře i další vzdělávání pedagogických pracovníků.

     Náklady tohoto projektu jsou hrazeny z prostředků EU a státního rozpočtu.

www.eupenizeskolam.cz

Peníze školám – realizace projektu EU

Během těch 2,5 let trvání projektu na naší škole jsme vytvořili i ověřili všech požadovaných 1 260 inovativních materiálů, vyučující absolvovali 20 různých metodických školení. Ve třech odborných a devíti kmenových učebnách najdeme nové interaktivní prezentační prostředky a na obou budovách najdeme i jiné pomůcky a doplňky pro zpestření vyučovacích hodin.
Práce při výrobě materiálů nebyla lehká, ale jak jsme zjistili, určitě se vyplatila. Žáci změnu přivítali a i vyučujícím se nové možnosti výuky líbí. Nezbývá, než si přát, aby elán učitelům a nadšení žákům vydržely co nejdéle.