Skip to content

Keramický kroužek

Keramický kroužek má již na škole mnohaletou tradici – je určen převážně žákům 1.stupně ZŠ, dříve jej navštěvovali i žáci 2.st. Děti se zde učí zejména základy práce s hlínou od nejjednodušších postupů až k těm složitějším = modelování z ruky, práce s hliněnými válečky i s plátem, prořezávaná i reliéfní keramika, figurky zvířat i lidí, kombinování keramiky se sklem, korálky, apod. Seznamují se i s konečnou úpravou přežahnutých výrobků, jako je glazování,použití engob i dalšími způsoby kolorování keramiky. Keramický kroužek je doplněn také dalšími výtvarnými technikami, jako je dotvoření hotových výrobků drátováním s korálky, drhanými šňůrami,apod.. Hotové keramické výrobky slouží jednak k výzdobě školy, ale i k dětských pokojíků nebo jako dárky pro rodinné příslušníky, či spolužáky.              

Mgr. Hana Baťková a Mgr. Hana Cvanová