Skip to content

Keramický kroužek

Keramický kroužek má již na škole mnohaletou tradici – je určen převážně žákům 1.stupně ZŠ, dříve jej navštěvovali i žáci 2.st. Děti se zde učí zejména  základy práce s hlínou od nejjednodušších postupů až k těm složitějším = modelování z ruky, práce s hliněnými válečky i s plátem, prořezávaná i reliéfní keramika, figurky zvířat i lidí, kombinování keramiky se sklem, korálky, apod. Seznamují se i s glazováním, engobami i dalšími způsoby kolorování keramiky. Keramický kroužek je doplněn také dalšími výtvarnými technikami, jako je malba na sklo, práce s korálky, drátování, drhání, aj. Hotové keramické výrobky slouží jednak k výzdobě školy, ale i k dětskému domácímu potěšení.