Skip to content

Atletika a sportovní hry

Hlavní náplní je atletická příprava (technika běhu, běžecká abeceda, starty, skoky, hody a vrhy), také zařazujeme míčové hry florbal, basketball, přehazovaná a volejbal. Pracujeme i na gymnastické průpravě a zařazujeme různé sportovní hry. Posilujeme týmovou spolupráci, učíme se navzájem od sebe.

                                                             Ing. Et Bc. Yveta Dobrovolná