Skip to content

Stolní tenis

V rámci zájmové činnosti má na naší škole dlouholetou tradici stolní tenis, který je oblíbenou hrou zejména u chlapců 5. – 9. ročníku. Je to komplexní sport, kde kromě fyzických předpokladů a úderové techniky záleží také na psychice, schopnosti soustředění a taktické vyspělosti hráče. Na vyšší závodní úrovni patří stolní tenis k náročným sportům, ale na nižší a rekreační úrovni může hrát „ ping – pong“ i člověk, který nemá velkou fyzickou kondici. Děti se učí hrát celou řadu úderů založených na rotaci míčku. Právě toto umění „číst“ a využívat rotace míčku vyžaduje dlouholetý trénink. Řada hráčů vlastně nikdy se stolním tenisem neskončí. Kdo si tuto hru oblíbí, většinou hraje na nejrůznějších úrovních až do pozdního věku.