Skip to content

Kreativní kroužek

Děti se učí netradiční výtvarné i rukodělné techniky, ke kterým se v hodinách výtvarných nebo pracovních činností běžně nedostanou. Tyto metody se učí pouze na speciálních vzdělávacích výtvarných kurzech. Jedná se především o malbu na sklo a keramiku a to kvalitními vitrážovými barvami a konturami, které je možné vypálit  a v případě malby na keramiku hrníčky a jiné nádobí i používat pro radost v běžném životě. Vytvořené nádobí je možné mít i v myčce. 

V tomto školním  roce 2023/2024 je  kreativní kroužek otevřen pod vedením Mgr.  Jindřišky Horáková poprvé a děti se teprve seznamují se základní technikou malby na sklo, což je trochu časově náročnější. Vyžaduje to preciznost a čas.  

Budeme se zabývat i jinými technikami např. decoupage, drátkování, korálkování, kamínkování aj. s cílem rozvinout kreaci dětí a především jejich fantazii a zapojit do práce co nejvíce materiálů např. flitry, perličky, minerály, korálky, provázky, bavlnky a to zapracovávat do obrazů i jednotlivých výrobků či šperků, které taky budeme vyrábět.

Mgr. Jindřiška Horáková