Skip to content

Dovedné ruce

Tento kroužek mohou navštěvovat děti od 1. – 3. třídy. Jeho hlavní náplní je podporovat a rozvíjet rukodělné činnosti našich žáků. Kroužek „Dovedné ruce“ je založen na kreativnosti a šikovnosti dětí. Rozvíjí estetické cítění, fantazii, jemnou motoriku, zlepšuje koordinaci očí a rukou.

Je rozdělen na tematické bloky, jejichž náplní je výroba drobných předmětů pro radost, pro potěchu oka i duše. Tematické bloky: výrobky z papíru a lepenky, práce s textilem (šití, batikování, malování na textil) i s odpadním materiálem, vaření, práce s keramickou hlínou, návštěvy výstav a oblíbené kolektivní práce dětí. Na kroužku „Dovedné ruce“ se děti hravou formou seznámí s různými výtvarnými materiály a technikou. Hlavním cílem je, aby si děti užily proces tvorby a radost při kreativním tvoření. Tyto aktivity často provází poslech hudby. Z každé této aktivity vytěží nejvíce dítě, které získá zálibu v tvůrčí činnosti a zároveň se naučí prožívat radost z týmové práce, osvojí si komunikační dovednosti a schopnost sebeprosazení. Společné dílo je spojuje a navozuje atmosféru důvěry. Výrobky vystavujeme na chodbě 1. stupně ZŠ a později si děti některé výtvory odnáší domů.