Skip to content

Anglický jazyk

Kroužek anglického jazyka mohou navštěvovat děti 2. třídy. Hlavní náplní je opakování a prohlubování učiva 2. ročníku. Toto se děje nejčastěji formou her a soutěží. Díky menšímu počtu žáků ve skupině je více příležitostí k mluvení. Tím děti získávají větší sebedůvěru a jistotu v projevu. V kroužku je i více možností opravovat případnou chybnou výslovnost. Najdeme si ovšem zde i čas na nové anglické písničky, ke kterým přidáváme i taneční doprovod. Ve druhé třídě již děti dokáží zahrát i krátkou scénku v angličtině.

Mgr.  Jana Prátová