Skip to content

Hravá matematika

Zábavná matematika je zavedena formou odpoledního kroužku, který navštěvují žáci 3. B třídy. Cílem je opakování a prohlubování nového učiva, jeho pochopení, procvičení a paměťové utvrzení. Cíle jsou realizovány prostřednictvím různých matematických her, kvízů a soutěží. Matematiku procvičujeme také v praxi   formou matematických vycházek do okolí školy. Děti získávají bližší kladný vztah k matematice a rády se v ní zdokonalují.