Skip to content

Šablony II pro ZŠ Lednice

V letech 2019 – 2021 budeme na škole realizovat projekt spolufinancovaný Evropskou unií:

 

ŠABLONY II PRO ZŠ LEDNICE

REG. Č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015535

 

Projekt je zaměřen na následujících témata:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů – série školení a seminářů; společné vzdělávání žáků – projektové dny ve škole i mimo školu; podpora rozvojových aktivit – vzdělávací setkávání s rodiči, zvaní odborníků z praxe do školy a aktivity rozvíjející ICT – doplněno o nákup tabletů pro žáky.