Skip to content

Články / статті

Адаптаційна група

у понеділок, 4 квітня 2022 року, він відкривається для українських дітей віком від 6 до 15 років у АДАПТАЦІЙНОЇ ГРУПИ ДНЗ «Леднице». Відвідати його можуть лише діти, які зараз проживають у Леднице або Болгарії, та діти віком від 11 до 15 років, які проживають у Глоговці.

До адаптаційної групи можуть входити лише діти без симптомів інфекційних чи інших захворювань.

У понеділок, 4 квітня 2022 р., бажаючі групи зустрінуться о 8.00 перед будівлею школи за адресою вулиця Бржецлавська, 510. Діти принесуть закуски та напої.

Адаптаційна група працюватиме з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.30. У разі зацікавленості, з середи 6 квітня 2022 року після 13.30 діти можуть піти на обід до шкільної їдальні.

Основним завданням гуртка буде підготовка дітей до включення до звичайних класів нашої школи. Великий акцент буде зроблено на викладанні чеської мови, ознайомлення з навколишнім середовищем школи та села Леднице. Дітям також сподобається онлайн-освіта, підготовлена ​​українськими школами та закладами. Групою опікуватиметься українська вчителька, а чеська мова – чеська вчителька.

Нам потрібно буде з’ясувати різні дані про кожну дитину. Найважливішими є контакти (телефон, електронна пошта) з батьками, інформація про стан здоров’я, точна адреса поточного проживання та телефонний зв’язок з власником житла.

Більше інформації для дітей та батьків з України ми опублікуємо на сайті школи: www.zslednice.cz

Mgr. Станіслав Страшкраба, директор школи

Adaptační skupina

v pondělí 4. 4. 2022 se otevírá pro ukrajinské děti ve věku 6. až 15. let na Základní škole Lednice ADAPTAČNÍ SKUPINA. Mohou do ní docházet pouze děti, které v současné době žijí v Lednici nebo Bulharech a dále děti ve věku 11. až 15. let které žijí v Hlohovci.

Do adaptační skupiny mohou přijít pouze děti bez příznaků infekčního či jiného onemocnění.

V pondělí 4. 4. 2022 se zájemci o skupinu setkají v 8,00 hodin před budovou školy na ulici Břeclavská 510. Děti si přinesou svačinu a pití.

Adaptační skupina bude pracovat od pondělí do pátku od 8,00 hodin do 13,30 hodin. V případě zájmu mohou, od středy 6. 4. 2022, po 13,30 hod. jít děti na oběd do školní jídelny.

Hlavní náplní práce skupiny bude příprava dětí na začlenění do běžných tříd naší školy. Velký důraz bude kladen na výuku českého jazyka, seznámení s prostředím školy a obce Lednice. Děti budou také využívat on-line vzdělávání připravené ukrajinskými školami a institucemi. O skupinu se bude starat ukrajinská paní učitelka a jazyk český bude vyučovat česká paní učitelka.

O každém dítěti budeme potřebovat zjistit různé údaje. Ty nejdůležitější jsou kontakty (telefon, e-mail) na rodiče, údaje o zdravotním stavu, přesná adresa současného pobytu a telefonní kontakt na majitele ubytování.

Další informace pro děti a rodiče z Ukrajiny budeme zveřejňovat na školním webu: www.zslednice.cz

Mgr. Stanislav Straškrába, ředitel školy