Zápis do 1. třídy

Zápis na školní rok 2021/2022Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Lednice proběhne v úterý 20. 4. 2021. Zapisovat se budou dětí narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015.Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne zápis za osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.Bližší informace a přesnou formu zápisu zveřejníme počátkem dubna na webové stránce školy, […]