Bez násilí

Ve čtvrtek 8. 10.2020  proběhl v 8. ročnících  tříhodinový workshop zaměřený na prevenci šikany a násilí v kyberprostoru. Na toto téma s námi pracovaly a besedovaly tři mladé slečny z organizace Nesehnutí.Dívky se nám nejdříve  představily a potom se ptaly na naše jména. Abychom se snadněji poznávali, měli jsme nálepky se svými přezdívkami na triku. Všichni jsme se […]