Skip to content

Pohybové hry

Kroužek „Pohybové hry“ je určen žákům 1. stupně naší školy. Cílem tohoto kroužku je vést děti k pohybovým aktivitám a přispět tak ke správnému vývoji dětského organismu. Náplň v hodinách se trochu liší od hodin tělesné výchovy. Snažíme se formou her rozvíjet a posilovat jednotlivé svalové skupiny, vedeme děti ke spolupráci, pomoci slabším a toleranci. Každou hodinu zahájíme rozběháním a rozcvičkou, zaměřujeme se tím na uvolnění celého těla a protažení svalů. Do hodin rovněž zařazujeme nácvik pravidel jako např. košíkové, florbalu, teeballu, přehazované… Podstatné je také dodržování pravidel hry a naučit se hrát v týmu podle pravidel fair-play.  Velmi oblíbené jsou taky překážkové dráhy nebo hra na honěnou v různých podobách.  Hrajeme také různé hry na pozornost a soustředění, kde každé zaváhání může žáka rychle vyřadit ze hry. 

Řídíme se ale heslem: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“