Skip to content

Badatelský kroužek

Badatelský kroužek provádí poznáváním světa kolem nás z oblasti fyziky, chemie, přírodovědy a zeměpisu. Žáci 6. – 9. ročníku pomocí jednoduchých pokusů bádají a přemýšlí nad souvislostmi, které se naučili ve škole. Pomocí jednoduchých hypotéz se snaží ověřovat jejich platnost v praktických ukázkách. Mezi pokusy, které vyzkoušíme, patří například vytvoření aktivní sopky, oddělování barevných složek ve fixu pomocí vzlínání. Vytvoření nenewtenovské kapaliny a ověření jejich vlastností a mnohé další.