Skip to content

Rekonstrukce učeben a výuková zahrada

V říjnu 2019 jsme uspěli s námi podaný  projektem na kompletní rekonstrukci odborných přírodovědných učeben a vybudování výukové zahrady, který jsme podávali na základě výzvy MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

 

Projekt

Číslo programu: 06

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 191/06_16_075/CLLD_16_01_157

Název výzvy: 3. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s.- IROP-PODPORA INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Název projektu CZ: Přírodovědné učebny na ZŠ Lednice

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality infrastruktury na Základní škole Lednice. Prostřednictvím modernizace odborných učeben, posílení bezbariérovosti školy a řešení vnitřní konektivity dochází ke zkvalitnění prostředí pro výuku žáků základní školy, posílení jejich klíčových kompetencí a sociální inkluzi.

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj

Číslo integrované strategie: CLLD_16_01_157

Název integrované strategie: SCLLD MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

Financování (zaokrouhlené):

Státní rozpočet a Evropská unie – 4 500 000,- Kč

Zřizovatel – 240 000,- Kč

Postup realizace:

Na jaře 2020 dojde k úpravě pozemku a jeho přípravě pro realizaci výukové zahrady. Na podzim je naplánováno vysázení záhonů a dřevin. O prázdninách 2020 budou realizovány části projektu uvnitř budovy – posílení konektivity, učebna přírodopisu, učebna fyziky a chemie, přírodovědná laboratoř a bezbariérovost.