Skip to content

Provoz školy od 30. 11. 2020

Dle platných nařízení vlády, ministerstva zdravotnictví a školství bude organizována výuka na ZŠ Lednice od 30. 11. 2020 následujícím způsobem:

Od pondělí 30. 11. 2020 se do školy k povinné prezenční výuce vrací všichni žáci 1. stupně a žáci 9. ročníku. Před vstupem do školy budou mít jednotlivé třídy označena místa pro shromáždění. Do budovy budou vstupovat po vyzvání provozními pracovníky školy.

Žáci 6., 7. a 8. ročníku se budou vzdělávat střídavě jeden týden prezenčně ve škole a druhý týden distančně doma. V týdnu od 30.11 do 4. 12. 2020 budou mít prezenční výuku žáci 6.A, 6.B a 7.B. V týdnu od 7. 12. do 11.12. 2020 budou mít prezenční výuku žáci 7.A, 8.A a 8.B. Poté se opět tyto skupiny vystřídají. U vstupu do školy budou mít jednotlivé třídy označena místa pro shromáždění. Do budovy budou vstupovat po vyzvání provozními pracovníky školy.

Školní družina bude pracovat ve třech odděleních (pouze pro přihlášené žáky ze začátku školního roku) – 1. třídy (spojené), 2. třídy (spojené), samostatně 3. třída – nelze míchat žáky z různých ročníků. Z toho důvodu nejsme schopni zajistit školní družinu pro přihlášené žáky 4. Družina bude pracovat od 11,30 do 16,00 hodin. Ranní družina z důvodu nemožnosti promíchání skupin žáků z různých tříd není v našich podmínkách realizovatelná. Pokud najdeme možnost realizace ranní družiny alespoň pro skupinu žáků, budeme vás informovat.

Organizace odběru stravy ve školní jídelně (upřesňující informace Vám budou zaslány paní vedoucí školní jídelny):

Všichni žáci přihlášení do školní jídelny jsou od 30. 11. 2020 do 22. 12. 2020 přihlášeni na obědy. Pokud nebudou oběd chtít, je nutné je odhlásit – využijte on-line odhlášení.

Žáci 1., 2. a 3. ročníku budou do jídelny odcházet po konci vyučování se školní družinou.

Žáci 4. a 5. ročníku budou končit pátou vyučovací hodinu o 10 minut dříve a tím pádem odejdou dříve i do školní jídelny. Při přesunu do jídelny se nebudou promíchávat se spolužáky z jiných tříd. Při čekání na výdej stravy budou stát po třídách a ve dvoumetrových rozestupech. Ke stolu si sedají pouze se spolužáky ze své kmenové třídy!!!

Žáci 6. – 9. ročníku, kteří se účastní prezenční výuky, půjdou do jídelny po konci vyučování. Při přesunu do jídelny se nebudou promíchávat se spolužáky z jiných tříd. Při čekání na výdej stravy budou stát po třídách a ve dvoumetrových rozestupech. Ke stolu si sedají pouze se spolužáky ze své kmenové třídy!!!

Žáci na distanční výuce mají nárok na odběr dotované stravy. Nesmí ji ale konzumovat ve školní jídelně, ani se nesmí v prostorách jídelny potkat se žáky, kteří se účastní prezenční výuky. Z toho důvodu si mohou přijít vyzvednout stravu od 11,00 do 11,20 hodin. V pozdějším čase jim nebude umožněn odběr stravy. V tuto dobu budou omluveni z online vyučování. Třídní učitelé budou kontrolovat jména přihlášených ke stravování, aby nedocházelo k záškoláctví.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Po celou dobu pobytu žáků ve škole, školní družině a školní jídelně musí mít žáci nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest proti šíření kapének. Pouze při konzumaci stravy si je mohou sundat. Žáci budou dodržovat stanovená hygienická opatření – zvýšená hygiena rukou, využívání desinfekce. Žáci mají zakázáno navštěvovat se ve třídách, sdružovat se na chodbách, v šatnách a jiných prostorách školy. Vzájemné kontakty s žáky jiných tříd musí být omezeny na nezbytné minimum. Pohyb po chodbě nebo toaletě, při cestě do školní jídelny a čekání na odběr stravy by měl probíhat pokud možno v minimálně dvoumetrové vzdálenosti od ostatních.

Značky:

Datum

Lis 30 2020
Události vypršely

Napsat komentář