Zpívání na schodech

18.05.2010 14:02

    „Zpívání na schodech“ už několik let pomáhá našim nejmenším na I. stupni zkrátit dlouhou dobu těšení na Vánoce. Také letos se poslední den před Vánočními prázdninami sešly všechny třídy na školním schodišti, aby si společně zazpívaly koledy a poslechly si pásmo básniček, koled a skladbiček, které s některými žáky secvičily naše paní vychovatelky. Tajuplná atmosféra adventní doby na naší škole se touto akcí uzavřela.

Mgr. Eva Buršíková